De Waver

De Waver

HWA bij erker gemaakt en dakgoot aangebracht (rood koper).